';

Contacts

Office of Rublyovo-Arkhangelskoye: 3, Poklonnaya str., ‘Poklonka Place’ business centre, Entrance E4, floor 3

Territory of Rublyovo-Arkhangelskoye: Western Administrative Okrug, Kuntsevo District

9 km from the Moscow Ring Road by Novorizhskoye or Ilyinskoye highways

road map

Tushinskaya metro station: shuttle bus No. 151 until the final destination at Zakharkovo village

road map

Strogino metro station: shuttle bus No. 1067 until the final destination at Zakharkovo village

road map

Pavshino railway station: shuttle bus No. 31 until the final destination at Zakharkovo village

road map

+7 (495) 730-44-88
info@mfc-city.com

logo